OMRON欧姆龙E3Z放大器内置型小型光电开关-E3Z-T对射式--北京嘉德永信
欧姆龙PLC
首页   关于我们   产品中心   新闻动态   技术文章   解决方案   资料下载   招贤纳士   联系我们
直线销售电话
010-82980588转8010,010-82980577转8009
地 址:北京市昌平区黄平路19号院龙旗广场2号楼1518室
在线客服     在线客服    
在线客服     在线客服    
欧姆龙PLC保养工作如何去做...
SICK光电开关具体的检测方式...
欧姆龙液位开关故障排除法(二)...
欧姆龙光电开关在机床行业中的运...
工业自动化建设中SICK传感器...
 
首页 > 产品中心 > 欧姆龙 > 传感器 > 光电开关
OMRON欧姆龙E3Z放大器内置型小型光电开关-E3Z-T对射式
[浏览次数:5056 次] [更新时间:2012-10-10]

产品简介:

1:小型放大器内置光电开关

2:检测距离最远30米(红外光)10米(红色光)

3:接线形式导线与接插件

4:输出方式NPN或PNP形式

5:DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下

 

产品型号

 • E3Z-T61 0.5M BY OMC
 • E3Z-T61 10M BY OMS
 • E3Z-T61 2M BY OMC
 • E3Z-T61 5M BY OMC
 • E3Z-T61A 0.5M BY OMC
 • E3Z-T61A 2M BY OMC
 • E3Z-T61A 5M BY OMC
 • E3Z-T61A-D 2M BY OMS
 • E3Z-T61AH 0.5M BY OMS
 • E3Z-T61AH 2M BY OMS
 • E3Z-T61AH 5M BY OMS
 • E3Z-T61A-L 2M BY OMS
 • E3Z-T61A-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61-D 2M BY OMS
 • E3Z-T61-D-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61-D-M1J-1 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61-DT 2M BY OMS
 • E3Z-T61-ECON 2M BY OMS
 • E3Z-T61H 0.5M BY OMS
 • E3Z-T61H 2M BY OMS
 • E3Z-T61H 5M BY OMS
 • E3Z-T61K 2M BY OMS
 • E3Z-T61K-D-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61K-L-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61K-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61K-M3J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61-L 2M BY OMS
 • E3Z-T61-L-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61-L-M1J-1 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T61-M1J-1 0.3M BY OMS
 • E3Z-T62 2M BY OMS
 • E3Z-T62B 2M BY OMS
 • E3Z-T62-G0 2M BY OMS
 • E3Z-T66 BY OMC
 • E3Z-T66A BY OMC
 • E3Z-T66-D BY OMS
 • E3Z-T66-L BY OMS
 • E3Z-T81 0.5M BY OMC
 • E3Z-T81 2M BY OMC
 • E3Z-T81 5M BY OMC
 • E3Z-T81A 0.5M BY OMC
 • E3Z-T81A 2M BY OMC
 • E3Z-T81A 5M BY OMC
 • E3Z-T81AH 0.5M BY OMS
 • E3Z-T81AH 2M BY OMS
 • E3Z-T81AH 5M BY OMS
 • E3Z-T81AK-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81A-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81-D 2M BY OMS
 • E3Z-T81-D-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81-D-M1J-1 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81H 2M BY OMS
 • E3Z-T81H 5M BY OMS
 • E3Z-T81K 2M BY OMS
 • E3Z-T81-L 2M BY OMS
 • E3Z-T81-L-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81-L-M1J-1 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81-M1J 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81-M1J-1 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81-M1TJ-1 0.3M BY OMS
 • E3Z-T81-Z1 2M BY OMC
 • E3Z-T81-Z1 3M BY OMC
 • E3Z-T82 2M BY OMS
 • E3Z-T82B 2M BY OMS
 • E3Z-T82-G0 2M BY OMS
 • E3Z-T86 BY OMC
 • E3Z-T86A BY OMC
 • E3Z-T86-D BY OMC
 • E3Z-T86-L BY OMC
 • E3Z-T87 BY OMS
 • E3Z-T87-G0 BY OMS
首页 | 产品中心 | 新闻动态 | 技术文章 | 解决方案 | 法律声明 | 网站地图 | 收藏本站
Copyright © 2001-2012 北京嘉德永信 All Rights Reserved